Αρχική2023-11-26T20:36:55+02:00

ΑΡΘΡΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

3004, 2022

«Κλιματική Αλλαγή: Απαραίτητες οι  λύσεις που βασίζονται στη φύση (Nbs)» – «Η αναγκαιότητα των Nature-Basedsolutions στην ελληνική έννομη τάξη» – Τα βασικότερα πεδία εφαρμογής των λύσεων που βασίζονται στη φύση μέχρι στιγμής είναι τα πάρκα και τα αστικά δάση καθώς και η «πρασίνωση» των κτιρίων.

Δειτε Περισσοτερα

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Site-Company

To νομικό πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος και επενδύσεων παραμένει για την εξέλιξη του Δικαίου ένα κομβικό σημείο συζητήσεων, συγκρούσεων και αλληλοεπιδράσεων που διαμορφώνει ταχύτητες εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η ορθή καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου, των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης και της νομολογίας σε κάθε υπόθεση είναι ο τρόπος αντίληψης και υπηρεσιών της Εταιρίας με στόχο την επιτυχία στην βάση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία σε κλάδους του δικαίου (Περιβάλλον, Χωροταξία, Πολεοδομία, Αδειοδοτήσεις, Στρατηγικές και Δημόσιες Επενδύσεις, Βιωσιμότητα)  και η ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων αποτελεί το προτέρημα των συνεργατών στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επενδύσεις
Περιβάλλον

ν. 4951/2022 – Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

ν.4936/2022 – Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος

ν. 4964/2022 – Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

Εγκύκλιος 78221/4436/2022 – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (ΑB 63)

Εγκύκλιος 76221/4318/2022 – «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών επί της αδειοδοτικής γνωμοδοτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο εκδόσεως Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)»

ν. 4685/2020 – Νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςΑιτιολογική Έκθεση

Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τον σχολιασμό των διατάξεων του ν.4685/2020

Καθορισμός διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ν. 4759/2020

Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ν. 4759/2020

Αιτιολογική έκθεση ν. 4759/2020

Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής του ν. 4759/2020

Δικαστήριο Ε.Ε : Καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της βιοποικιλότητας της Ευρώπης (Natura 2000)

ν.4864/2021 – Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξηΑιτιολογική ΈκθεσηΕπιστημονική Έκθεση Βουλής

Στρατηγικές Επενδύσεις – Εγχειρίδιο των νέων ρυθμίσεων βάσει του ν. 4864/2021