Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Site-Company

To νομικό πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος και επενδύσεων παραμένει για την εξέλιξη του Δικαίου ένα κομβικό σημείο συζητήσεων, συγκρούσεων και αλληλοεπιδράσεων που διαμορφώνει ταχύτητες εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η ορθή καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου, των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης και της νομολογίας σε κάθε υπόθεση είναι ο τρόπος αντίληψης και υπηρεσιών της Εταιρίας με στόχο την επιτυχία στην βάση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία σε κλάδους του δικαίου (Περιβάλλον, Χωροταξία, Πολεοδομία, Αδειοδοτήσεις, Στρατηγικές και Δημόσιες Επενδύσεις)  και η ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων αποτελεί το προτέρημα των συνεργατών στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών.