Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Site-Company

To νομικό πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος και επενδύσεων παραμένει για την εξέλιξη του Δικαίου ένα κομβικό σημείο συζητήσεων, συγκρούσεων και αλληλοεπιδράσεων που διαμορφώνει ταχύτητες εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η ορθή καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου, των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης και της νομολογίας σε κάθε υπόθεση είναι ο τρόπος αντίληψης και υπηρεσιών της Εταιρίας με στόχο την επιτυχία στην βάση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία σε κλάδους του δικαίου (Περιβάλλον, Χωροταξία, Πολεοδομία, Αδειοδοτήσεις, Στρατηγικές και Δημόσιες Επενδύσεις)  και η ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων αποτελεί το προτέρημα των συνεργατών στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο νομικών υπηρεσιών.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επενδύσεις
Περιβάλλον

ν. 4685/2020 – Νέος νόμος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίαςΑιτιολογική Έκθεση

Έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής για τον σχολιασμό των διατάξεων του ν.4685/2020

Καθορισμός διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 48 του ν. 4685/2020

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ν. 4759/2020

Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας ν. 4759/2020

Αιτιολογική έκθεση ν. 4759/2020

Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής του ν. 4759/2020

Δικαστήριο Ε.Ε : Καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της βιοποικιλότητας της Ευρώπης (Natura 2000)

ν.4864/2021 – Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξηΑιτιολογική ΈκθεσηΕπιστημονική Έκθεση Βουλής

Στρατηγικές Επενδύσεις – Εγχειρίδιο των νέων ρυθμίσεων βάσει του ν. 4864/2021