«Ευθύνες και υποχρεώσεις των Μηχανικών – Ιστορικότητα του θεσμού – Κωδικοποίηση διατάξεων»

Κ. Καρατσώλης, εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: «Νομικές Ευθύνες & Συνέπειες Πράξεων Μηχανικών», που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 8 Απριλίου 2024.