Δασικοί Χάρτες

Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
• Χρήστος Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
• Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
• Αθηνά Μιχαλακέα, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου του Λονδίνου
• Ιωάννα Χατζοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ
• Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος Γ. Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δ. Περιβάλλοντος
• Γεώργιος Πούλιος, Δικηγόρος
• Μανώλης Χατζηδάκης, Α. Δικηγόρος
• Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου (Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ)
• Ελευθερία Βολάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δ. Περιβάλλοντος
• Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γ. Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
• Ευαγγελία Κολοβέντζου, Δικηγόρος

Πρόλογος: Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
ISBN: 978-960-654-710-2
Σχήμα: 17×24
Σελίδες: 248
Έκδοση: 2022

Δασικοί Χάρτες

Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος

• Χρήστος Ντουχάνης, Σύμβουλος Επικρατείας
• Δημήτριος Πυργάκης, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας
• Αθηνά Μιχαλακέα, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου του Λονδίνου
• Ιωάννα Χατζοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ
• Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος Γ. Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δ. Περιβάλλοντος
• Γεώργιος Πούλιος, Δικηγόρος
• Μανώλης Χατζηδάκης, Α. Δικηγόρος
• Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου (Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ)
• Ελευθερία Βολάκη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δ. Περιβάλλοντος
• Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γ. Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
• Ευαγγελία Κολοβέντζου, Δικηγόρος

Πρόλογος: Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
ISBN: 978-960-654-710-2
Σχήμα: 17×24
Σελίδες: 248
Έκδοση: 2022

Η 2η έκδοση του συλλογικού έργου «Δασικοί Χάρτες: Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή» επιχειρεί να κωδικοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί Δασικών Χαρτών, με σκοπό τη δημιουργία ενός συγγράμματος – χρηστικού εργαλείου στην καθημερινότητα των επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες εντός του πλαισίου των δασικών χαρτών, από την ανάρτηση έως και την κύρωσή τους. Το έργο δεν περιορίζεται σε θεωρητική προσέγγιση του θέματος, αλλά επιχειρεί την αποτύπωση της πρακτικής εφαρμογής του Δικαίου, αναδεικνύοντας τις επιμέρους διαδικασίες με στοχευμένη και συνεκτική ματιά. Επιχειρώντας την ανάδειξη σημείων σύγκλισης και παράλληλων πλαισίων δικαίου τα οποία έχουν στον πυρήνα τους το καίριο ζήτημα των Δασικών Χαρτών, αναδεικνύονται θέματα όπως:

• Ιστορικό πλαίσιο
• Ανάρτηση
• Αντιρρήσεις
• Κτηματολογικές εγγραφές
• Δασωμένοι αγροί
• Χορτολιβαδικές εκτάσεις
• Οικιστικές πυκνώσεις

Το παρόν συλλογικό έργο επιδιώκει να υποβοηθήσει ουσιαστικά την ελληνική Πολιτεία, τη Διοίκηση και τον επιστημονικό κόσμο προς την ορθή ανάγνωση και κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου ολοκλήρωσης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών στη χώρα μας και προς την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του σπουδαίου δασικού της πλούτου.

Πρόλογος

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
Κωνσταντίνος ΚαρατσώληςΔικηγόρος, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

Η προστασία των δασών, η κοινή αντίληψη του τι είναι δάσος και τι όχι, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, και οι δασικοί χάρτες είναι ίσως από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία από τη γέννηση του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Η πολυνομία και η αταξία του δικαίου σε αυτό το πεδίο, οι συνεχείς αλλαγές χωρίς στόχευση, η διαφορετική εφαρμογή του δικαίου σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας λόγω ειδικών ιστορικών χαρακτηριστικών, καθώς και η στάση έντονης αμφισβήτησης του Έλληνα πολίτη απέναντι στα συγκεκριμένα ζητήματα, έχουν δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η ολοκλήρωση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να υποβοηθήσει την ελληνική Πολιτεία, τη Διοίκηση και τον επιστημονικό κόσμο προς την επίτευξη του στόχου αυτού, προς την ορθή ανάγνωση και την κωδικοποίηση της κατάστασης στη χώρα μας, και προς την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του σπουδαίου δασικού της πλούτου.

Επιπλέον, προσπαθήσαμε να οραματιστούμε το ισχυρό αίσθημα ασφάλειας δικαίου που θα εμπνεύσει στους πολίτες η κύρωση των δασικών χαρτών. Θεωρούμε ότι μέσω αυτής θα ενισχυθεί το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης, των διοικητικών διαδικασιών και του Δικαίου εν γένει, κατ’ αντιστοιχία με παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών που μελετούμε. Παράλληλα, πιστεύουμε πως την επόμενη μέρα κύρωσης των δασικών χαρτών, η Ελληνική Πολιτεία θα έχει ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια της. Ένα εργαλείο που θα της παράσχει ουσιαστικές ευκαιρίες ώστε πράγματι να δημιουργήσει προγράμματα προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου, πολιτικής προστασίας και πλαισίου παρακολούθησης και διαχείρισης του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας. Υπό το παραπάνω πρίσμα, ήταν μεγάλη τιμή για μένα να συντονίσω και να επιμεληθώ την ολοκλήρωση αυτού του Βιβλίου με τίτλο: «Δασικοί Χάρτες: Νομοθετικό Πλαίσιο και Πρακτική Εφαρμογή».

Έχοντας λοιπόν το όραμα μιας άλλης Ελλάδας, μιας Ελλάδας με ολοκληρωμένους και κυρωμένους δασικούς χάρτες, επιχειρήσαμε να αναδείξουμε καίριες ενότητες και παράλληλα πλαίσια δικαίου, τα οποία όμως σχετίζονται και έχουν ως πυρήνα τους τους δασικούς χάρτες. Έτσι, αναδεικνύονται θέματα όπως το ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των δασικών χαρτών -συνέπειες, προθεσμίες, η διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων, οι δασικοί χάρτες και περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι δασικοί χάρτες και τα εμπράγματα δικαιώματα, δασικοί χάρτες και Κτηματολόγιο, τα ειδικότερα θέματα των δασωμένων αγρών- παραδείγματα, μέσα και τεκμήρια απόδειξης, των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των οικιστικών πυκνώσεων, ενώ περιέχεται και μια αναλυτική παρουσίαση των κομβικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 13641365/2021.

Ένας από τους επιμέρους στόχους του βιβλίου είναι η σύγκλιση της θεωρητικής ανάλυσης με την πρακτική εφαρμογή του δικαίου, αναδεικνύοντας τις επιμέρους διαδικασίες με καθαρή και συνεκτική ματιά. Περαιτέρω, η επιλογή πινάκων και η κωδικοποίηση διατάξεων αποτελεί μία κεντρική επιλογή για την παράθεση και καταγραφή των διατάξεων στο βιβλίο. Θεωρούμε πως με αυτό τον τρόπο αποδίδουμε απόλυτα τον σκοπό του νομοθέτη, αλλά και υποβοηθούμε τον εφαρμοστή του δικαίου για την κατανόηση σε βάθος όλων των προβλέψεων του νόμου και των ειδικότερων ζητημάτων και διαδικασιών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω προσωπικά για αυτή τη συλλογική εργασία όλους τους επιστήμονες με τους οποίους συνεργαστήκαμε.

Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρήστο Ντουχάνη και κ. Δημήτρη Πυργάκη για τα εξαιρετικά κείμενά τους και τη συγκέντρωση σκέψεων και αποφάσεων νομολογίας για θέματα που απασχόλησαν διαχρονικά και θα συνεχίζουν να απασχολούν μελλοντικά τον νομοθέτη και τον δικαστή, λαμβάνοντας υπόψη τους σχηματιζόμενους συνταγματικούς προβληματισμούς για συγκεκριμένα νομοθετικά πεδία.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Γκουντούφα για τις συμβολές τους, οι οποίες βασίζονται στη μακρά εμπειρία τους σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης. Θερμές ευχαριστίες επίσης στην κα Ιωάννα Χατζοπούλου, Δικηγόρο, και στον κ. Γεώργιο Πούλιο, Δικηγόρο, για την επιστημονική τους συμβολή, όπως και στην κα Ρένα Κουκούτση, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου (Ελληνικό Κτηματολόγιο ΝΠΔΔ), για τη συνεργασία σε αυτή τη συγγραφική προσπάθεια.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω θερμά τη νεότερη γενιά επιστημόνων και δόκιμων συγγραφέων, που με την καθαρή τους ματιά, χωρίς περιορισμούς ιστορικού περιεχομένου και βαρίδια, ταξινόμησαν διατάξεις και σκέψεις, με κύριο στόχο την ολοκλήρωση του συγγράμματος, προς όφελος του αναγνώστη των διατάξεων. Συγκεκριμένα, ευχαριστώ τις Ελευθερία Βολάκη, Εύα Κολοβέντζου, Αθηνά Μιχαλακέα, Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη καθώς και τον Μανώλη Χατζηδάκη, για την πολύτιμη βοήθεια και ουσιώδη συμβολή τους.

Εύχομαι πραγματικά το Βιβλίο να αποτελέσει έναυσμα μίας νέας συγγραφικής τάσης, ειδικά στο πεδίο του Δικαίου Περιβάλλοντος και δη του Δασικού Δικαίου και των Δασικών Χαρτών∙ έναυσμα για περαιτέρω έρευνα, ανάλυση και εξαντλητική καταγραφή των διαδικασιών.

Με αυτό τον τρόπο, θεωρούμε ότι σύντομα η Ελληνική Πολιτεία, μέσω της συνεχούς μελέτης και εφαρμογής της Επιστήμης, τελικώς θα επιτελέσει τον οραματικό στόχο κύρωσης των Δασικών Χαρτών.

Κων/νος Καρατσώλης , Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Περιεχόμενα

I. Η ενωσιακή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές
Α. Εισαγωγή – Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 1
Β. Η ιστορική εξέλιξη της Δασικής Νομοθεσίας: Βυζαντινή και Οθωμανική Περίοδος 3
Γ. Το καθεστώς και η προστασία των Δασών στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος 4
Δ. Νομοθετικό πλαίσιο 8
1. Η συνταγματική προστασία των Δασών 8
2. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς την δασική προστασία 10
3. Η υποχρέωση σύνταξης δασολογίου 10
4. Νόμος 998/1979 11
5. Οι δασικοί χάρτες. Θεσμοθέτηση – κατάρτιση – λειτουργία 15
6. Κατάρτιση και κύρωση Δασικών Χαρτών 16
7. Δικαίωμα αντιρρήσεων 17
8. Οι δασικοί χάρτες στον Ν 4685/2020 19
9. Οι αποφάσεις 1364 – 1365/2021 του ΣτΕ 20
Βιβλιογραφία 22
II. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών: Συνέπειες, προθεσμίες, εξέταση αντιρρήσεων
A. Διαδικασία ανάρτησης 25
Β. Περιεχόμενο αναρτημένου δασικού χάρτη 27
Γ. Περιπτώσεις εξαιρούμενες από την ανάρτηση 28
1. Μη οριοθετημένοι οικισμοί, μη εγκεκριμένα σχέδια πόλεων 28
2. Οικιστικές πυκνώσεις 29
XII
Περιεχόμενα
Δ. Συνέπειες ανάρτησης 30
Ε. Δημοσιοποίηση της ανάρτησης 32
ΣΤ. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη 34
Ζ. Προϋποθέσεις παραδεκτού των αντιρρήσεων 35
1. Εμπρόθεσμο 35
2. Καταβολή ειδικού τέλους 35
3. Αναφορά γεωγραφικών συντεταγμένων 38
4. Έννομο συμφέρον 38
Η. Λόγοι αντιρρήσεων 39
Θ. Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 40
1. Διαδικασία διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων του αναρτημένου δασικού χάρτη 42
2. Επεξεργασία αντιρρήσεων και μερική κύρωση δασικών χαρτών 44
Ι. Διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων 46
1. Αρμοδιότητα 46
2. Σύνθεση των ΕΠ.Ε.Α 47
3. Αποζημίωση μελών ΕΠ.Ε.Α. 48
4. Διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α 49
ΙΑ. Οι διατάξεις του Ν 4685/2020 55
Βιβλιογραφία 58
III. Δασικοί Χάρτες και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Α. Εισαγωγή – Η περιβαλλοντική αδειοδότηση υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης 59
Β. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων 62
1. Η σημασία του δασικού περιβάλλοντος 62
2. Η αποτύπωση των εκτάσεων μέσω των δασικών χαρτών 63
Γ. Η έγκριση επέμβασης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 64
1. Η ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης 64
Δ. Η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών 72
Περιεχόμενα
XIII
Ε. Οι δασικοί χάρτες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 74
1. Επισκόπηση της διαδικασίας 74
ΣΤ. Η ισχύς του δασικού χάρτη – Τα προκύπτοντα ζητήματα αδειοδότηση 75
1. Προ της ανάρτησης του χάρτη 76
2. Η θεώρηση και ανάρτηση του χάρτη 78
3. Μετά την κύρωση του χάρτη 79
i. Γενικές ρυθμίσεις 79
ii. Τροποποίηση κυρωθέντος δασικού χάρτη 81
iii. Η περίπτωση των σχεδίων πόλης 84
Ζ. Επίλογος 85
Βιβλιογραφία 86
IV. Δασικοί Χάρτες και εμπράγματα δικαιώματα
Α. Συνέπειες κύρωσης του δασικού χάρτη 87
Β. Προβολή Δικαιωμάτων του Δημοσίου μετά την κύρωση του δασικού χάρτη 87
Γ. Δικονομικό Τεκμήριο του Ελληνικού Δημοσίου άρ. 62 Ν 998/1979 88
Δ. Διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 Ν 998/1979 που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν 998/1979 89
Ε. Έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/02.12.2021 με τίτλο «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν 3208/2003 και του άρθρου 8Α του Ν 998/1979, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 149 του Ν 4819/2021» 91
ΣΤ. Μη άσκηση ενδίκων μέσων στις εκτάσεις που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν 998/1979 94
Ζ. Ανάκληση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής 94
Η. Δασικές εκτάσεις κάτω των 100 τ.μ. 94
Θ. Άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3208/2003 94
Ι. Άρθρο 10 παρ. 2 Ν 3208/2003 97
XIV
Περιεχόμενα
ΙΑ. Άρθρο 10 παρ. 3 Ν 3208/2003 98
ΙΒ. Αγροί που άλλαξαν μορφή άρθρο 67 Ν 998/1979 98
ΙΓ. Μεταβίβαση εκτάσεων του δασικού χάρτη με δασικό χαρακτήρα με δικαιοπραξία εν ζωή 100
1. Το Πιστοποιητικό Ακαΐας 101
2. Η δήλωση περί ανυπαρξίας δικαιωμάτων του Δημοσίου επί της μεταβιβαζόμενης έκτασης 102
3. Πιστοποιητικό της παρ. 4 του άρθρου 20 Ν 3889/2010 103
4. Άδεια κατάτμησης από τον Υπουργό Γεωργίας 103
5. Η τήρηση των διαδικασιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από μέρους του Δημοσίου 104
ΙΔ. Μεταβίβαση εκτάσεων του δασικού χάρτη με μη δασικό χαρακτήρα 105
ΙΕ. Κτήση δάσους με έκτακτη χρησικτησία 105
V. Η σχέση μεταξύ Κτηματολογίου και Δασικών χαρτών
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 111
Β. Ιστορική αναδρομή 113
Γ. Σύγχρονη νομολογία ΣτΕ 117
Δ. Το ειδικότερο ζήτημα της δημόσιας δασικής ιδιοκτησίας 120
Βιβλιογραφία 123
VI. Δασωμένοι αγροί: παραδείγματα, μέσα και τεκμήρια απόδειξης
A. Εισαγωγή – Η σημασία των δασικών χαρτών και οι δασωμένοι αγροί 125
B. Νομοθετικό πλαίσιο 126
Γ. Νομολογία 134
Δ. Η νέα διάταξη του Ν. 4915/2022
Βιβλιογραφία 139
VII. Χορτολιβαδικές εκτάσεις: χαρακτήρας και νομικές προεκτάσεις
Α. Το νομικό καθεστώς των χορτολιβαδικών εκτάσεων 143
1. Πεδίο Εφαρμογής – Διακρίσεις δασικών εκτάσεων 143
2. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις – Ειδικότερες ρυθμίσεις 145
Περιεχόμενα
XV
Β. Αναγνώριση κυριότητας επί χορτολιβαδικών εκτάσεων 147
1. Συμβούλια Ιδιοκτησίας 147
2. Απόδειξη κυριότητας του Δημοσίου 148
Γ. Χορτολιβαδικές εκτάσεις και νόμιμες διοικητικές πράξεις 150
1. Η εξαίρεση λόγω διοικητικής πράξης με τεκμήριο νομιμότητας – νόμιμες οικοδομικές άδειες 150
2. Η γνωμοδότηση 331/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί οικοδομικών αδειών 153
Δ. Το ζήτημα της φρυγανικής βλάστησης 154
Ε. Συμπεράσματα 156
Βιβλιογραφία 156
VIII. Η αποτύπωση των διοικητικών πράξεων επί των δασικών χαρτών, υπό το πρίσμα των 1364-5/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 157
IX. Οικιστικές πυκνώσεις
Α. Εισαγωγή 187
Β. Οικιστική αξιοποίηση και πολεοδόμηση δασών και δασικών εκτάσεων 188
Γ. Ο κανόνας: «Αποτύπωση νόμιμων ή «νομιμοφανών» οικισμών και οικιστικών συνόλων στους δασικούς χάρτες 190
1. Αποτύπωση οικισμών με πορτοκαλί και κίτρινο χρώμα – Άρθρα 23 (παρ. 1, 2 και 3) και 24 του Ν 3889/2010, όπως ισχύει 190
Δ. Ερμηνεία των άρθρων 23 παρ. 1, 2 και 3, καθώς και 24 του Ν 3889/2010, όπως ισχύουν, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 685/2019 σκ. 7) 193
Ε. Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις στην Ελλάδα 196
1. Η πρώτη εμφάνιση της έννοιας των οικιστικών πυκνώσεων 196
ΣΤ. Η κανονιστική απόφαση για τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης (34844/11.7.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 199
Ζ. Προσβολή της ως άνω κανονιστικής απόφασης στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 199
XVI
Περιεχόμενα
Η. Η δεύτερη απόπειρα νομιμοποίησης των «οικιστικών πυκνώσεων» 200
1. Η απόφαση 685/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ: Ο Ν 4489/2017 συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση σε εκκρεμή δίκη και δεν εφαρμόζεται από το Δικαστήριο 202
Θ. Οι ουσιαστικές κρίσεις της 685/2019 επί της εξαίρεσης των οικιστικών πυκνώσεων από την ανάρτηση των δασικών χαρτών 205
Ι. Συνέπειες της 685/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 207
ΙΑ. Η τρίτη νομοθετική προσπάθεια ρύθμισης των οικιστικών πυκνώσεων – άρθρα 50 έως 55 του Ν 4685/2020 (Α΄ 92). Συμμόρφωση προς την ΟλΣτΕ 685/2019 αλλά και νέα απόπειρα «νομιμοποίησης» αυθαιρέτων 209
ΙΒ. Άρθρο 50 του Ν 4685/2020 210
ΙΓ. Το άρθρο 51 του Ν 4685/2020 210
1. Ορισμοί 211
2. Προσωρινή εξαίρεση από κατεδάφιση και από διοικητικές κυρώσεις 211
3. Εξαιρέσεις – Απαγόρευση «νομιμοποίησης» – «τακτοποίησης» ή «προσωρινής εξαίρεσης» 211
ΙΔ. Άρθρα 52 και 53 του Ν 4685/2020 – Διαδικασία και στάδια αυτής 215
ΙΕ. Άρθρο 54 του Ν 4685/2020 – εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος 218
ΙΣΤ. Άρθρο 55 – η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4685/2020 220
ΙΖ. Κριτική επί των νέων ρυθμίσεων – Η θέση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στην έκθεσή της για τον Ν 4685/2020 221
Παράρτημα – Νομολογία 225
Αλφαβητικό Ευρετήριο 229