Κ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ – Ε. ΤΣΙΑΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το νομικό πεδίο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των επενδύσεων παραμένει για την εξέλιξη του Δικαίου ένα κομβικό σημείο συζητήσεων, συγκρούσεων και αλληλοεπιδράσεων που διαμορφώνει ταχύτητες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η ορθή καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επένδυσης και η εξέταση αυτών υπό το πρίσμα της νομολογίας, αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρίας, με στόχο την επιτυχία στην βάση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στοχεύοντας σε ένα υψηλό επίπεδο παροχής νομικών υπηρεσιών, η εξειδίκευση και η μεγάλη εμπειρία στους κλάδους του Δικαίου:

Περιβάλλον

Χωροταξία

Πολεοδομία

Αδειοδοτήσεις

Έκδοση αδειών δόμησης

Στρατηγικές και Δημόσιες Επενδύσεις

και η ολιστική προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων, αποτελεί το βασικότερο προτέρημα των συνεργατών μας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κων/νος Καρατσώλης, Δικηγόρος Εταιρος

Ειρήνη Τσιάντη, Δικηγόρος Εταίρος

Ιωάννα Κανατά, Δικηγόρος

Ελευθερία Βολάκη, Δικηγόρος

Αθηνά Μιχαλακέα , Δικηγόρος

Ευαγγελία Κολοβέντζου, Δικηγόρος

Αθηνά Μιχανετζή, Υπεύθυνη Γραμματείας