Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις

/Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις
Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις2019-03-04T20:21:16+02:00
2112, 2018

Από την οικοδομή των εγκυκλίων σε ένα ορθό πλαίσιο συνταγματικών αξιών

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Κων/νος Καρατσώλης Δικηγόρος Συνεργάτης Τ.Ε.Ε Πολεοδομία αποσπασματική και απολυταρχική. Πολεοδομία των Εγκυκλίων. ’Νόμος Σουφλιά’’ (αποσπασματική) Υπουργική αποφάση 31252/09 (ΦΕΚ 396 ΑΑΠ της 13-8-2009), (ΦΕΚ 59 Δ΄/3-2-89) (απολυταρχική) αριθμ1/2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ   (πολεοδομία των εγκυκλίων) Το ίδιο το Σ.Τ.Ε έχει τονίσει δια των αποφάσεών του : Πρέπει να επιχειρείται η περιστολή [...]

1912, 2018

Ευθύνες Μηχανικών – Αυθαίρετη Δόμηση

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Κων/νος Καρατσωλης Δικηγόρος. Νομικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ε Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Κεφάλαιο Α. Οι ευθύνες των μηχανικών στην ελληνική έννομη τάξη Η Δικαιολογητική βάση ευθυνών των Μηχανικών. Η συμμετοχή των Μηχανικών στα έργα  - Η διάκριση των καθηκόντων. Η έννοια της ευθύνης του Μηχανικού στην σημερινή [...]

1712, 2018

Απώλεια εσόδων από την αυθαίρετη δόμηση

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Ειδικότερες πτυχές ρυθμίσεων πολεοδομικού δικαίου γύρω από το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης. Υπόθεση ‘’αυθαίρετα’’ Στατιστικά στοιχεία - απώλεια δημοσίων εσόδων 41.000.000 τ.μ Αυθαίρετης δόμησης. Το σύνολο των καταγεγραμμένων δηλώσεων που φέρουν πολεοδομικές παραβάσεις είναι  776.844 ενώ την ίδια περίοδο έχουν εκδοθεί  643.748 βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων. Γενικό Σύνολο προϋπολογισμού [...]

1612, 2018

Δήλωση του Ν.651/1977 – Μία εξουσιοδότηση της Πολιτείας και οι ευθύνες που απορρέουν.

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Τοπογραφικό διάγραμμα Η σημασία του – δημόσιο το ενδιαφέρον Ταυτότητα ακινήτου βασική περιγραφή και οριοθέτηση κύρια βασική μελέτη και προεργασία για κάθε έργο δόμησης που θα συνδεθεί με το οικιστικό περιβάλλον. Μονοσήμαντη καταγραφή. Σοβαρός άξονας προστασίας περιβάλλοντος ( υπό την έννοια της πολεοδομικής επιβάρυνσης). Ασφάλεια δικαίου, ασφάλεια συναλλαγών. Αναγκαιότητα για [...]