Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις

/Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις
Επικαιρότητα – Άρθρα – Εισηγήσεις2019-03-04T20:21:16+03:00
2112, 2018

Σύστημα Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

  STRATEGY Σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 Σ, ο χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας και η πολεοδομική διαμόρφωση και επέκταση των οικιστικών περιοχών συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας. Η ρυθμιστική αυτή αρμοδιότητα του Κράτους εκδηλώνεται με τη θέσπιση κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην [...]

2112, 2018

Εισήγηση στο 11ο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο – Ζάππειο Μέγαρο : «Η προστασία της Αρχιτεκτονικής ως Συνταγματική απαίτηση και επιταγή.»

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Κων/νος Δ.Καρατσώλης Εισήγηση 11ο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο – Ζάπειο Μέγαρο – 17,18,19,20 Μαρτίου 2011. Ενότητα 6. ‘’Η προστασία της Αρχιτεκτονικής ως Συνταγματική απαίτηση και επιταγή.’’ 1 1 Φωτογραφίες διαφόρων περιόδων που αναδεικνύουν ρεαλιστικά την εξέλιξη της Αρχιτεκτονικήςστην ‘’περιοχή’’ του Συντάγματος. Εισαγωγή Ο τίτλος δημιουργεί το εύλογο ερώτημα, τι εμπεριέχεται στην έννοια [...]

2112, 2018

Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης – Ορισμοί και Περιεχόμενο του Ν.4030/2011

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Ν.4030/2011. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Κωδικοποίηση Διατάξεων. Kων/νος Δ. Καρατσώλης Δικηγόρος Νομικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ε Έγκριση Δόμησης και άδεια δόμησης Ορισμοί και Περιεχόμενο του Ν.4030/2011 ‘’Το οικιστικό περιβάλλον, ως προστατευόμενο αγαθό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου, συμπίπτει με τον υπό ευρεία έννοια [...]

2112, 2018

Αυθαίρετη Δόμηση – Αμοιβή Μηχανικού

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε    Αμοιβές Μηχανικών. Αρθρο: 7 Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 Α'), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διάταγμα (άρθρο 1 π.δ 696/1974) ως [...]

2112, 2018

Από την οικοδομή των εγκυκλίων σε ένα ορθό πλαίσιο συνταγματικών αξιών

Κατηγορίες: Εισηγήσεις|

Κων/νος Καρατσώλης Δικηγόρος Συνεργάτης Τ.Ε.Ε Πολεοδομία αποσπασματική και απολυταρχική. Πολεοδομία των Εγκυκλίων. ’Νόμος Σουφλιά’’ (αποσπασματική) Υπουργική αποφάση 31252/09 (ΦΕΚ 396 ΑΑΠ της 13-8-2009), (ΦΕΚ 59 Δ΄/3-2-89) (απολυταρχική) αριθμ1/2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ   (πολεοδομία των εγκυκλίων) Το ίδιο το Σ.Τ.Ε έχει τονίσει δια των αποφάσεών του : Πρέπει να επιχειρείται η περιστολή [...]