Λήψη PDF

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας

Λεξικό με Έννοιες – Κλειδιά

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος
• Μανώλης Χατζηδάκης, Α. Δικηγόρος
Σελίδες: 39
Έκδοση: 2021

Αντικείμενο του βιβλίου «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας» είναι είναι η δημιουργία ενός μικρού λεξικού, αλλιώς «glossarium» ή γλωσσάρι για την εισαγωγή σε αυτό το νέο κόσμο των λέξεων και των κειμένων προς το σκοπό ανάγνωσης και κατανόησης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και των βασικών εννοιών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα. Οι πρώτες εγγραφές φυσικά μελλοντικά δύνανται να ενισχυθούν οι καταγραφές των ερμηνειών να εξειδικευτούν, να συμπληρωθούν και να μεταβληθούν, αναλόγως της επιστημονικής εξέλιξης και των συνεχώς μεταβαλλόμενων πραγματικών συνθηκών. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να ξεκινήσει μεταξύ επιστημονικών ομάδων η δημιουργία ενός glossarium – για την εκπαίδευση και την αναγκαία κατάρτιση όλων μας με τις έννοιες και τις διαδικασίες που θα αποτελέσουν απαραίτητο στοιχείο της ζωής μας.

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας

Λεξικό με Έννοιες – Κλειδιά

Συγγραφείς:
• Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος
• Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος
• Μανώλης Χατζηδάκης, Α. Δικηγόρος
Σελίδες: 39
Έκδοση: 2021

Αντικείμενο του βιβλίου «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας» είναι είναι η δημιουργία ενός μικρού λεξικού, αλλιώς «glossarium» ή γλωσσάρι για την εισαγωγή σε αυτό το νέο κόσμο των λέξεων και των κειμένων προς το σκοπό ανάγνωσης και κατανόησης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και των βασικών εννοιών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα. Οι πρώτες εγγραφές φυσικά μελλοντικά δύνανται να ενισχυθούν οι καταγραφές των ερμηνειών να εξειδικευτούν, να συμπληρωθούν και να μεταβληθούν, αναλόγως της επιστημονικής εξέλιξης και των συνεχώς μεταβαλλόμενων πραγματικών συνθηκών. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να ξεκινήσει μεταξύ επιστημονικών ομάδων η δημιουργία ενός glossarium – για την εκπαίδευση και την αναγκαία κατάρτιση όλων μας με τις έννοιες και τις διαδικασίες που θα αποτελέσουν απαραίτητο στοιχείο της ζωής μας.

Λήψη PDF

Πρόλογος

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
Κωνσταντίνος ΚαρατσώληςΔικηγόρος, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

«Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050»,αναφέρεται στο προοίμιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της σημαντικότερης ίσως εξαγγελίας τωρινής και ειδικά μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ουδετερότητα αυτή συνίσταται σε αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τεχνολογία και ενέργειες μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την μακροπρόθεσμα απόλυτη εκμηδένισή τους. Βλέποντας συνεχώς τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων γύρω μας, οι νέες έννοιες που ακούμε σε καθημερινή πλέον βάση αυξάνονται, με φράσεις όπως «κλιματική αλλαγή», «κλιματική κρίση», «κλιματική ουδετερότητα», «πράσινη μετάβαση» να αποτελούν πλέον μέρος της ζωής μας.

Έννοιες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, συναντώνται, αλληλοσυμπληρώνονται, γίνονται αντικείμενο συζήτησης και επιστημονικής ανάλυσης και καταγράφονται σε κανονιστικά κείμενα, αποκτώντας δεσμευτική ισχύ.

Μετά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ψηφίστηκε ο πρώτος Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, καθιστώντας υποχρεωτική την εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής στον δρόμο για την «κλιματική ουδετερότητα» μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία των λαών της Ευρώπης, για θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει να υπάρχει αφύπνιση, ενημέρωση και συμμετοχή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο επιστημονικός κόσμος, πέραν της έρευνας και καταγραφής, θα πρέπει να υποβοηθήσει την προσπάθεια ενημέρωσης και αφύπνισης του Ευρωπαίου πολίτη, κωδικοποιώντας και εξηγώντας έννοιες και αναλύοντας τις απαιτούμενες διαδικασίες, μεταφράζοντας για όλους τους πολίτες και ιδίως για τους πολίτες του μέλλοντος έννοιες που θα διαμορφώσουν νέες αξίες για τον άνθρωπο και την καθημερινή ζωή του την επόμενη πεντηντακονταπεντία.

Θεωρούμε ότι ένα πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός μικρού λεξικού, αλλιώς »glossarium» ή γλωσσάρι για την εισαγωγή σε αυτό το νέο κόσμο των λέξεων και των κειμένων προς το σκοπό ανάγνωσης και κατανόησης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και των βασικών εννοιών που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα και την κλιματική ουδετερότητα. Οι πρώτες εγγραφές φυσικά μελλοντικά δύνανται να ενισχυθούν οι καταγραφές των ερμηνειών να εξειδικευτούν, να συμπληρωθούν και να μεταβληθούν, αναλόγως της επιστημονικής εξέλιξης και των συνεχώς μεταβαλλόμενων πραγματικών συνθηκών. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι να ξεκινήσει μεταξύ επιστημονικών ομάδων η δημιουργία ενός glossarium – για την εκπαίδευση και την αναγκαία κατάρτιση όλων μας με τις έννοιες και τις διαδικασίες που θα αποτελέσουν απαραίτητο στοιχείο της ζωής μας.  Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ικανότητα κατανόησης των εννοιών και η ενημέρωση των πολιτών είναι πρωταρχικής σημασίας για την αποδοχή της αλλαγής που ήδη συντελείται και την συμμετοχή στην προσπάθεια για την επίτευξη της αλλαγής αυτής, με στόχο τη διασφάλιση ενός καλύτερου αύριο για τον άνθρωπο. 

Κων/νος Καρατσώλης , Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Καρατσώλης
Κωνσταντίνος ΚαρατσώληςΔικηγόρος, Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Ιφιγένεια Τσακαλογιάννη
Ιφιγένεια ΤσακαλογιάννηΔικηγόρος ΜΔΕ
Μανώλης Χατζηδάκης
Μανώλης ΧατζηδάκηςΑ. Δικηγόρος